Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vinterfestivalen 3Scener återkommer 2019

Festivalen 3Scener, som i år besöktes av cirka 700 unga, kommer tillbaka 2019. Det beslutade kulturnämnden vid dagens möte.

I mars i år såg gratisfestivalen 3Scener dagens ljus. Artisterna på de tre scenerna Kulturens hus, Kulturcentrum Ebeneser och Lillan lockade många till festivalen. I samverkan med fritidsgårdarna fylldes golven med uppskattningsvis 700 personer mellan 13 och 20 år.

Kulturnämnden anslår nu 195 000 kronor till nästa års festival. Där ska föreningar med kunskap och kompentens inom ungas kultur ges möjlighet att ansvara för alla tre scener, i dialog med unga och i enlighet med Vision 2050 om ungas delaktighet och medskapande.

- Vi är jättenöjda att vi kan fortsätta vinterfestivalen och hoppas att Luleås ungdomar tar den till sig, säger Omar Jakobsson, kulturnämndens ordförande.

Hela processen ska samordnas av kultur-och fritidsförvaltningen.

Kontakt: Omar Jakobsson, 070-329 35 92