Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun avbryter sotningsavtal

Luleå kommuns leverantör av sotning och brandskyddskontroller har på grund av skatteskulder fått sin f-skattsedel indragen och därför häver nu kommunen avtalet. Det betyder att det för närvarande är stopp för all sotning inom Luleå kommun.

Luleå kommun arbetar för att hitta en lösning.

– Vi kommer att genomföra en ny upphandling så snart som möjligt. Det avtal som nu är upphävt skulle ha gällt till och med 31 december 2019, säger inköpschef Emma Breheim.

– Det är kommunens ansvar att se till att sotning och brandskyddskontroller kan genomföras. Troligen kommer det att bli en kortsiktig lösning för de mest brådskande fallen under tiden som den nya upphandlingen pågår, säger räddningschef Patrik Bylin.

För mer information, kontakta:
Emma Breheim, inköpschef, 070-348 87 35
Patrik Bylin, räddningschef, 070-529 39 86