Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressinbjudan kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde idag 18 ärenden, bland annat två förslag om en mer enhetlig organisation för kommunens rådsstruktur och vänortsarbete samt en information om hur unga upplever Luleå.

Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden utskottet behandlade.

Tid: Måndag 22 oktober, kl. 11.30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9

Se föredragningslista