Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presentation av plats för tvåspråkig förskola

Med anledning av att Luleå kommun är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska startas det upp en tvåspråkig förskola hösten 2019. Idag torsdag den 18 oktober offentliggjordes var den tvåspråkiga förskolan kommer att starta upp.

- Vi är stolta och glada att kunna meddela att verksamheten kommer att bedrivas i Charlottendals förskola i centrala Luleå, säger Annica Backman, verksamhetschef.

Det här blir Luleå kommuns första tvåspråkiga förskola och i samband med presentationen monterades den första minoritetsbokhyllan upp. En bokhylla som har som syfte att inspirera i arbetet med förvaltningsspråken för pedagoger och barn i alla Luleå kommuns förskolor och förskoleklasser.

Under hösten kommer hyllorna att monteras upp på alla Luleå kommuns förskolor och i varje förskoleklass i grundskolan. Idéskapare och kreatör av hyllorna är Josette Kobylak som är metodutvecklare vid Flerspråkscentrum.

- Det ska synas tydligt att alla Luleås kommunala förskolor har tagit lyra på uppdraget att vara förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska, ett sätt vi gör det på är att montera upp dessa hyllor, berättar Annica Backman.

Kontaktpersoner
Annica Backman, verksamhetschef, telefon 0920- 45 36 28
Kirsi Lagerdahl, förskolechef, telefon 0920- 45 30 00

På bilden från vänster: Annica Backman (verksamhetschef), Kirsi Lagerdahl (förskolechef), Josette Kobylak (metodutvecklare Flerspråkscentrum) och Nils-Bertil Heikka (metodutvecklare Flerspråkscentrum)

På bilden från vänster: Annica Backman (verksamhetschef), Kirsi Lagerdahl (förskolechef), Josette Kobylak (metodutvecklare Flerspråkscentrum) och Nils-Bertil Heikka (metodutvecklare Flerspråkscentrum)

Bokhyllorna ska finnas vid varje avdelning inom Luleå kommuns 59 förskolor och i varje förskoleklass i grundskolan.