Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Östra Länken drar västerut

Sedan augusti då Östra Länken invigde sin tredje etapp med den nya pumpstationen vid Mjölkuddsbanken har det varit ganska lugnt längs vägarna i området. Men nu startar maskinerna igen och Luleås gigantiska VA-arbete fortsätter. – Nu är alla beslut tagna och det är dags för oss att sätta spaden i jorden för nästkommande etapp i projekt Östra Länken, säger Luleå kommuns projektledare Ingvar Mosesson.

Etapp 4F

Under det kommande två åren är det projektets fjärde etapp, 4F, som står i fokus. Den etappen blir en länk mellan Mjölkuddsbanken och Notviksstan. I etappen kommer nya VA ledningar att läggas parallellt med Bodenvägen och grävas ned under Haparandavägen i höjd med Midgårdsvägen.

Projektet kommer att ha sina materialupplag på flera olika platser, mestadels inom verksamhetsområden men även i närheten av bostadsbebyggelse.
- Överlag kommer det att förekomma tung trafik i området under arbetstiden och periodvis räknar vi med trafikstörningar i mindre och större omfattning, säger arbetsledare John Stenman, NCC.

Nytt cykelstråk skapas


Den gång- och cykelväg som påbörjats längs Bodenvägen/Väg97 i etapp 4C fortsätter nu i etapp 4F och knyter an till befintliga cykelvägen mot Porsön. Detta innebär att ett nytt cykelhuvudstråk skapas.

Både funktionellt och fint


Landskapsbilden är också fortsatt ett viktigt inslag i projektet. Ambitionen är att sammanlänka utformningen mellan den färdiga etappen 4C med 4 F så att etapperna harmoniserar med varandra.

Avstängning av vägar väntar


När arbetet i etapp 4F, kring korsningen Midgårdsvägen/Haparandavägen, startar byggs även en ny efterfrågad cirkulationsplats på platsen. Detta innebär vägavstängningar för fordonstrafik, men där lokal- och länstrafikens bussar undantas. Likaså kommer räddningstjänsten att kunna passera byggområdet.

Löpande kommunikation


- Projekt Östra Länken kommer att uppdatera informationen om byggets framfart under resans gång för att skapa förståelse för syftet med arbetet vi genomför. Målet är att alla ska veta varför vi tar plats och många gånger är synliga på eller vid sidan av vägarna, säger projektkommunikatör Eva Sundgren.


Kontakt

Projektledare etapp 4 F:
Ingvar Mosesson, Luleå kommun
070 313 73 90
ingvar.mosesson@lulea.se

Platschef Östra Länken:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Bifogade bilder kan fritt användas i sammanhang som har med pressmeddelandet att göra.

Bildtext: Arbetsledare John Stenman NCC och projektledare Ingvar Mosesson, Luleå kommun, är glada över stadsbyggnadsnämndens beslut som togs under eftermiddagen och som innebär att det är grönt ljus för att fortsätta byggandet av VA-projektet Östra Länken.

Arbetsområde över etapp 4F i projekt Östra Länken.