Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO yrkar på 2,4 miljoner i vite för Luleå kommun

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) anser att Luleå kommun inte ordnat bostäder inom skälig tid enligt LSS. Vite på drygt 2,4 miljoner kr har sammantaget godkänts av Förvaltningsrätten i fyra olika domslut.

Den rådande bostadsbristen anses, enligt IVO, inte utgöra särskilda skäl som försvårat verkställigheten eftersom de enskilda personerna tidigare varit kända och bostäder måste planeras med framförhållning. Dröjsmålen på 15–16 månader anses därför oskäliga.

− Även om det har tagit lång tid innan vi ordnat en bostad har brukarna erbjudits andra insatser från socialförvaltningen, bland annat korttidsvistelse och ledsagarservice, säger Raimo Roininen, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg.

Luleå kommun medger att dröjsmålet är oskäligt men anser att avgiften bör efterges eller sänkas med hänsyn till de ansträngningar som gjorts för att hitta en bostad till de enskilda. Det råder stor bostadsbrist, dessutom har personer omplacerats på grund av brandskyddsbrister samt att det inte funnits bostäder som motsvarar de enskildas behov.

− Vi följer alltid socialförvaltningens bostadsplanering där det ingår att utveckla nya gruppbostäder, och en ny gruppbostad startar vi upp vid årsskiftet, säger Roininen.

Presskontakt: Raimo Roininen, 072-504 05 79 eller 0920-45 55 79