Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mer liv och rörelse vid Luleå kommuns fritidsgårdar

Ung i Luleå vill inspirera fritidsgårdsbesökarna, 13-16 år, i Luleå till en mer aktiv fritid och på långsikt bidra till en bättre folkhälsa. Därför startar de i dag ett nytt ettårigt folkhälsoprojekt, Ett helt liv i rörelse, vid Luleå kommuns fritidsgårdar.

Huvudsyftet är att skapa en ökad medvetenhet om hälsans betydelse för ett rikt liv. Tillsammans med ungdomarna och föreningslivet vill Ung i Luleå bland annat komplettera det befintliga utbudet som finns för en aktiv fritid och väcka intresse hos de som inte är föreningsaktiva.

– Glädje, delaktighet och samarbete är en viktig grund för att projektet blir lyckat. Jag tror ungdomarna växer då de får vara drivande, planera och genomföra aktiviteter. De har säkert nya idéer och former för en aktiv fritid livet ut. Kanske vi får nya aktiva medlemmar i föreningslivet också, säger Peter Henriksson, projektledare Ung i Luleå.

Det är kostnadsfritt att delta i Ett helt liv i rörelse och på Luleå kommuns hemsida och på fritidsgårdarna finns information om vad som är på gång i projektet.

Ett helt liv i rörelse drivs av Ung i Luleå i samverkan med Norrbottens Idrottsförbund, föreningslivet och Fritidsbanken.

Kontakt:
Peter Henriksson, projektledare Ung i Luleå, 070-670 76 01. www.lulea.se/ettheltlivirorelselänk till annan webbplats