Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Smedjegatan, delårsrapport, elitsponsring

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag nio ärenden, bland annat kommunens delårsrapoort och en motion om bilfri Smedjegatan.

Nina Berggård och Bertil Bartholdson föreslår i motionen att området kring busshållplatserna blir bilfri och bushållsplatserna anpassas för att klara en framtida ökning av kollektivtrafiken.

Staben för Kvalitet och samhällsutveckling föreslår att bifalla motionen med hänvisning till att hållplatserna på Smedjegatan behöver utvecklas i takt med att allt fler reser kollektivt (40 procents ökning sedan 2006). Smedjegatan borde prioriteras för bussar, bussresenärer och gående.

Motionen återremitterades på sammanträdet med hänvisning till arbetet med utvecklingsplanen för centrum. Ett förslag för utvecklingsplanen går ut på samråd i oktober.

– Biltrafiken på Smedjegatan är en angelägen fråga som ingår i arbetet med en utvecklingsplan för centrum. Vi vill inte föregripa detta arbete där det är viktigt att vi lyssnar in synpunkter som kommer under samrådet, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Luleå kommuns delårsrapport

Kommunens olika verksamheter redovisar ett positivt resultat på 221 miljoner kronor vilket är 228 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen pekar på ett positivt resultat för kommunen för hela året på 17 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor bättre än budget.

Befolkningen i Luleå har ökat med 204 personer under januari-augusti och ligger under prognosen där målet är plus 600 personer vid årsskiftet.

Det framgår av kommunens delårsrapport som ska upp i kommunfullmäktige där även en viss omfördelning och utökning av kommunbidrag ska beslutas.

Forskningsprojekt Luleå 400 år

Kommunfullmäktige ska besluta om att ett flerårigt projekt på Luleå tekniska universitet för att utveckla kunskap om Luleås historia tilldelas total 3,2 miljoner kronor. 2021 är det 400 år sedan kung Gustav II Adolf utfärdade sitt kungliga stadsprivilegium vilket konstituerade Luleå som stad. Projektet är på fyra år, övrig finansiering förutses ske från LTU, LKAB och SSAB med 400 000 kronor vardera samt Vattenfall med 100 000 kronor.

Sponsring: avtal med elitlagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår totalt 1,2 miljoner kronor till de fyra elitlagen i ishockey och basket för kommande säsong. Lagen (BC Luleå, Luleå Basket, SHL-laget Luleå Hockey och SDHL-laget Luleå Hockey) får 300 000 kronor vardera. De föreslås upprätta ett sponsringsavtal med kommunikationskontoret, där kommunen erbjuds exponeringsytor i utbyte mot sponsringen. Sedan tre år tillbaka har Luleå kommun sponsrat dam- och herrlag med samma belopp.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 3662

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 1024