Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun, Lulebo och Luleå Energi inför visselblåsarfunktion

Nu inför Luleå kommun, tillsammans med de kommunala bolagen Lulebo och Luleå Energi, en så kallad visselblåsarfunktion. Det innebär att det blir enklare att slå larm om eventuella missförhållanden i verksamheterna. Tjänsten riktar sig till anställda i kommunen, Lulebo och Luleå Energi - men även till luleåborna.
- Vi vill att det ska vara enkelt och rättssäkert för alla att slå larm om något går fel i våra verksamheter, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör.

I januari 2017 stärktes den arbetsrättsliga lagstiftningen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen förutsätter att man först larmar internt. Det är bakgrunden till att kommunen tillsammans med de kommunala bolagen Lulebo och Luleå Energi nu inför en visselblåsarfunktion.
- Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Därför lanserar vi nu en visselblåsarfunktion, säger Mikael Lekfalk.

Dialog och förtroende

Det är Lulebo och Luleå Energi som har tagit initiativ till inrättandet av det webbaserade visselblåsarsystemet, som lanseras den 1 oktober.
- Vi som arbetar i organisationer som är till för många människors bästa, behöver ligga i framkant när det gäller förtroendefrågor. Lulebo verkar i en riskbransch och vi hanterar stora inköp av nybyggnationer, renoveringar och drift av våra fastigheter. Visselblåsarsystemet minskar risken för oegentligheter och blir ett bra och viktigt komplement till den ständigt pågående, öppna dialogen med såväl anställda som med allmänheten, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD för Lulebo.

- Ett energibolag hanterar och erbjuder några av samhällets viktigaste funktioner. Att inrätta en visselblåsarfunktion känns därmed självklar. I vårt fall var det naturligt att synka arbetet med att vi implementerat en uppförandekod. Sammantaget vill vi öka transparensen och visa att vi menar allvar med våra etiska regler, säger Anneli Sjömark, VD för Luleå Energi.

Webbaserat system

Visselblåsarfunktionen är till för både anställda i kommunen, Luleå Energi och Lulebo och för medborgare i Luleå. Systemet är webbaserat och ärenden som kommer in handläggs av ett utomstående företag, som sedan återrapporterar till respektive organisation med rekommendationer för åtgärder. Alla uppgifter som behandlas är avidentifierade - den som anmäler kan därför välja att vara anonym.

Mer information om funktionen finns på respektive hemsida lulea.selänk till annan webbplats, luleaenergi.selänk till annan webbplats, lulebo.selänk till annan webbplats

Kontakt:
Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070 650 5410
Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD Lulebo, 070-526 50 00
Anneli Sjömark, VD Luleå Energi, 0920-26 44 07