Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå värdstad för nationell kongress

Luleå växer som värdstad. Den 19-21 september gästas staden av drygt 500 deltagare för byggnadsnämndernas verksamhetsområde. Det är föreningen för Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare (FSBS) som i år valt Luleå som värdstad för sin kongress.

Det är första gången som FSBS håller sina årliga utbildningsdagar i Luleå. Kongressen, som pågår mellan 19–21 september, hålls på Kulturens hus och kommer att locka drygt 500 politiker, tjänstepersoner och experter från hela Sverige. Deltagarna ska bland annat utbildas om nya lagar, byggregler och brandskydd. Den politiska dialogen fokuserar i år på temat hållbar stadsutveckling. Luleå kommun ska bland annat presentera utvecklingen av naturstaden Kronan.

– Det är fantastiskt roligt att vi i Luleå får vara värdstad för någonting så viktigt och stort, säger Farida Jamshidi, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommun. Luleå är en stad i ständig utveckling och vi har mycket som vi kan dela med oss av. De här blir ett ypperligt tillfälle att få berätta om Luleås framgångar och samtidigt lära av andra, säger hon.

Kongressen pågår under tre heldagar och erbjuder fina möjligheter att visa upp värdstaden. Luleå kommer att presenteras på olika sätt med bland annat stadsvandringar, guidade turer och utflykter. – Att få hit nationella kongresser är viktigt och betydelsefullt, säger Linda Björk, affärsutvecklare på Visit Luleå. En kongress i den här storleken genererar drygt 5 miljoner kronor. Det betyder tillväxt för företag inom besöksnäringen samtidigt som det genererar skatteintäkter till kommunen. Vi är otroligt glada för detta, avslutar hon.

Kontaktuppgifter och mer information:

Farida Jamshidi, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-535 99 65

Linda Björk, affärsutvecklare Visit Luleå, 070-671 41 06

Leif Johnsson, ordförande FSBS, 076-774 77 13