Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Satsning för att marknadsföra läraryrket

Utklipp från första filmen i kampanjen, På bild: Lisa-Maria Toolanen, lärare i Luleå kommun och filmstjärna

Utklipp från första filmen i kampanjen, På bild: Lisa-Maria Toolanen, lärare i Luleå kommun och filmstjärna

I veckan är det premiär för en sociala medier-kampanj för att marknadsföra skolan i Luleå och läraryrket. Kampanjen, som består av flera kortare filmer, är en del i kommunens satsning för att trygga kompetensförsörjningen i skolan. Huvudpersonen i filmerna är en av kommunens lärare.

Lärarbristen är en stor utmaning för den svenska skolan och den påverkar även Luleå. En del i att trygga kompetensförsörjningen är att marknadsföra skolan i Luleå och läraryrket. Det sker både genom traditionella aktiviteter, som till exempel rekryteringsmässor, och nu också genom ett antal filmer i sociala medier.

– Vi vill sprida kunskap om allt spännande som händer i skolans värld. Vi vill att fler ska se hur fantastiskt lärarjobbet är, att fler ska lockas att utbilda sig till lärare och vara med och forma vår framtid, säger skolchef Maarit Enbuske.

Lisa-Maria Toolanen är en av Luleå kommuns lärare och den som är huvudperson i filmerna. Hon guidar runt i skolans olika verksamheter och berättar om sitt yrke.

– Det var spännande att få prova på att vara skådis för några dagar och en rolig erfarenhet. Jag älskar mitt jobb och vill gärna inspirera fler att söka sig till läraryrket, säger Lisa-Maria Toolanen.

Totalt tio filmer om skolan i Luleå och läraryrket kommer att visas hela hösten på framförallt Facebook.

Kampanjen inklusive produktion kostar cirka 110 000 kronor och är en del i Luleå kommuns satsning på totalt 31,5 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att trygga kompetensförsörjningen i skolan. Utöver marknadsföring av läraryrket genomförs även andra aktiviteter som exempelvis satsningar på att behålla äldre lärare i yrket, att skapa en personalbuffert, att frigöra tid för lärarna genom att anställa specialpedagoger och lärarassistenter samt digital utbildning för vikarier.

Kontaktpersoner

Maarit Enbuske, skolchef, 0920-45 30 00
Lisa-Maria Toolanen, lärare och filmstjärna, 070-668 52 21

Se första filmen som även finns på Luleå kommuns Youtube-kanal: