Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarkontoret i Råneå minskar sina öppettider

Den 1 oktober 2018 minskar Råneå medborgarkontor sina öppettider i receptionen. Det ger medborgarkontoret möjlighet att arbeta mer med utvecklingsfrågor för hela den norra kommundelen.

– Vi vill nå ut till fler medborgare än de som besöker oss fysiskt. Vi behöver frigöra resurser för att kunna arbeta med den nya utvecklingsplanen för Råneå och därför minskar vi våra öppettider, säger enhetschef Tanja Nilsson.

Medborgarkontorets grunduppdrag är att ge kommunal service till medborgarna, stärka samhället och den lokala demokratin samt verka för att öka sysselsättningen och befolkningen i området.

I utvecklingsplanen för Råneå, som kommunfullmäktige tog beslut om i våras, har medborgarkontorets uppdrag förtydligats. Bland annat ska man skapa fler möjligheter till dialog om aktuella samhällsfrågor och öka sin samverkan med näringsliv, myndigheter och övriga kommunala verksamheter för att tillsammans arbeta för fler arbetstillfällen och ökad inflyttning.

– Det är viktiga uppdrag som vi nu får mer tid till så att vi kan göra mer nytta för hela Råneå med omnejd, säger Tanja Nilsson och fortsätter:

– Vi kommer fortfarande att ha öppet alla vardagar, men inte lika länge. Många ärenden går också att sköta via våra digitala kontaktvägar eller via kommunens kundcenter. Dagens samhälle blir också allt mer digitaliserat. Fler och fler medborgare sköter sina ärenden via digitala kontaktvägar.

Råneå bibliotek, som ligger i samma lokal, kommer tills vidare att ha samma vinter- och sommaröppettider som tidigare, men utför enbart biblioteksrelaterad service när medborgarkontoret är stängt.

Läs mer på www.lulea.se/ranealänk till annan webbplats

Kontaktperson
Tanja Nilsson, enhetschef Medborgarkontoret, tel: 070-254 50 51