Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lättare för äldre att få råd och stöd

I oktober startar arbetet med Äldresupporten som ska göra det lättare för Luleås äldre att få information, råd och stöd till en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet. Äldre personer ska tidigt erbjudas kontakt med äldreomsorgen så att risker och sjukdomar kan förebyggas i god tid.

Äldresupporten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som bidrar till att äldre kan bo kvar hemma längre med ökad livskvalitet. Att minska ensamhet och bidra till ett större socialt liv är också en viktig del i arbetet. Äldresupporten är i första hand rådgivande, stödjande och inte behandlande eller omvårdande.

- Det ska vara lätt att få kontakt med äldreomsorgen, vi ska vara öppna och tillgängliga när vi träffar våra äldre, en bättre service helt enkelt, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Målgrupperna i första skedet är:

  • äldre med ett fåtal tidiga insatser, till exempel matdistribution
  • ensamma med risk för psykisk ohälsa
  • de med höftfraktur och behov av träning
  • anhöriga.

En viktig del är att den äldre kommer igång på ett bra sätt och att första mötet underlättas till exempel med att ansvarig undersköterska eller anhörig följer den äldre till en aktivitet eller öppen mötesplats, men också möjligheten till telefonkontakt.

- Många äldre har ingen anhörig som kan hjälpa till och där blir telefonkontakterna värdefulla, att den äldre vet att någon ringer en gång i månaden för att höra hur jag har det, säger Fredrik Hansson.

Äldresupporten i korthet

Alla inkommande ärenden förmedlas till ansvarig undersköterska i Äldresupporten som i sin tur kontaktar den äldre. En första kontakt planeras inom en månad. Den äldre kan sedan delta i valet av aktiviteter och hur de ska utformas. Förslagen beror på vilken målgrupp personen tillhör och vad som är mest gångbart i Luleå kommun. Sedan genomförs förlagen och följs upp löpande.

- Nästa sommar gör vi en uppföljning och utvärdering av hur arbetet med Äldresupporten fungerat och hur det ska vidareutvecklas, säger Fredrik Hansson.

Kontakt

Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande 070-236 50 76