Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdrag att utveckla brandstationstomten

Brandstationen i centrum ska flytta till Porsödalens industriområde. En av stadens mest attraktiva tomter blir då ledig. Nu är det klart att det blir fastighetsbolagen Galären och Lerstenen som får i uppdrag att utveckla området med hotell, bostäder och butiker.

För ett par år sedan tog Galären och Lerstenen, i samarbete med arkitektbyråerna Snøhetta och Tirsén & Aili, fram ett byggförslag för området. Ett förslag de nu får i uppdrag av Luleå kommun att gå vidare med.

– Grundidén är att vi vill ge kvarteret en stark arkitektonisk identitet. Byggplanerna omfattar bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

Tanken är att området ska vara levande såväl dag- som kvällstid. Hotellet med cirka 150 rum kommer att ligga på andra sidan gatan från Kulturens hus. Flera butiker och ungefär 200 bostäder ryms i förslaget. Där finns även ett torg med fontän och en gångbro som går fyra meter över Bodenvägen och ut över vattnet i Norra hamn.

Nästa steg är att kommunen och fastighetsbolagen kommer överens i ett avtal. Luleå kommun ska även ta fram en ny detaljplan för området. Numera finns även Riksbyggen och HSB med i projektet som är stort som två hela stadskvarter.

– Det här är ett av Luleås absolut bästa lägen. Därför känns det roligt att vi tillsammans med exploatörerna kan gå vidare med ett så spännande förslag. Det kommer att bli en viktig del i att förnya Norra hamn samtidigt som ett nytt hotell ger många nya jobb till besöksnäringen, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Kontaktpersoner:
Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62
Gunnar Tåhlin, vd Galären, 070-648 14 10

Arkitektbilder från Snøhetta och Tirsén & Aili: