Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde inställt

Kommande arbetsutskottet den 27 augusti ställs in efter avstämning med gruppledarna. Anledning är att bara fyra ärenden var anmälda. Följande ärenden hanteras vid nästa sammanträde den 10 september:

  • Motion om mötesplatser (RS)
  • Yttrande över remiss om brott mot förtroendevalda.
  • Betänkande juridik som stöd för förvaltningens digitalisering.
  • Kommunstyrelsen som vårdgivare, gällande att utse chef kommunhälsan som verksamhetschef och anmäla kommunhälsan till vårdgivarregistret.