Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt verksamhet för Björkskataskolan i Vattenfalls tidigare lokaler

Efter genomgången av Björkskataskolans brandskadade lokaler har det visat sig att det behöver göras ett större renoveringsarbete. Därför kommer Björkskataskolan ha sin verksamhet i Vattenfalls tidigare lokaler i centrum på Timmermansgatan 25 under hela läsåret 2018/2019.

Saneringen av lokalerna på Björkskatan har pågått under hela sommaren. Brandskadade möbler och läromedel har sanerats och det har även gjorts ett röjningsarbete som handlat om att riva väggar och tak i de mest brandskadade områdena. Under kommande läsår byts all ventilation och ny kabel för el dras. Det kommer även att sättas in nya golv och ljud och belysning ska ses över för att matcha de krav som är nu år 2018.

- Det är ett stort jobb som ska göras men vi ser ändå positivt på att till läsåret 2019/2020 återvända till en nyrenoverad skola som erbjuder en god arbetsmiljö för elever och personal, säger rektor Elisabeth Landström.

Föräldramöte kommer att hållas i de tillfälliga lokalerna på Timmermansgatan 25 där vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor om verksamheten det kommande läsåret.

Vårdnadshavare har fått information via Lärplattformen edWise.

Dag och tid för föräldramöte:
År 7 - den 29 augusti kl.18.00
År 8 och 9 - den 11 september 18.00.

Kontakt
Elisabeth Landström, rektor Björkskataskolan
Telefon: 0920-45 30 00