Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bemanningsläget inför skolstarten

Inför höstens skolstart har skolan i Luleå annonserat ut 97 tjänster. Det är främst lärare men också fritidspedagoger, förskolelärare och barnskötare.

I år satsades det även på att annonsera tjänsterna i sociala medier. Rekrytering pågår fortfarande, det finns ännu omkring 15 annonser där annonstiden inte gått ut.

-Trots lärarbristen har vi ändå lyckats bra med att hitta personal med rätt kompetens, även om några av dem vi anställt ännu är under utbildning och väntar på sin legitimation, säger Helena Bergström, HR- och ekonomichef i barn- och utbildningsförvaltningen.

Inom grundskolan är det svårt att rekrytera till kombinationstjänster, även moderna språk har varit svåra att tillsätta. Vid gymnasieskolan finns svårigheter främst inom de yrkesinriktade ämnena men även inom till exempel specialidrott. Dock är det bara åtta tjänster totalt inom gymnasieskolan där vi anställt obehöriga.

Den yrkeskategori som är mest svår att hitta är fritidspedagoger, där har assistenter anställts för att täcka upp behovet. Fortfarande har dock Luleå över 70% pedagogiskt utbildad personal i fritidshemmet jämfört med 39% i riket.

Kontakt
Helena Bergström, HR- och ekonomichef, barn- och utbildningsförvaltningen
telefon: 0920- 45 30 00