Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avrådan från bad vid Notvikens badplats efter badvattenprover

Efter resultat från provtagning av badvattnet vid Notvikens badplats avråder kommunen från bad där tillsvidare. Proverna visar på höga värden av mag- och tarmbakterier i vattnet, vilket kan medföra stor risk för kräkningar och diarré om du får i dig av badvattnet. I dag, onsdag den 11 juli kl: 13.30, tas nya prover. Det brukar ta cirka 7 arbetsdagar att få ett nytt provsvar. 

Klassning av badvatten

Badvattenprover vid kommunens strandbad tas regelbundet för att se om badvattnet håller en god kvalitet. Beroende på hur stor mängd bakterier som finns i vattnet så klassas badvattnet som:

- tjänligt (vattnet innehåller en liten mängd bakterier)

- tjänligt med anmärkning (förhöjd mängd bakterier)

- otjänligt (stor mängd bakterier)

Otjänligt – nya prover onsdag 11 juli

I dagsläget klassas Notvikens badplats (nedanför bostadsområdet Notviken, nära en småbåtshamn) som otjänligt. När badvattnet klassas som otjänligt tas ett extra vattenprov, ett omprov för att få reda på om vattnet verkligen är otjänligt eller om det rörde sig om någon tillfällig förorening, mätfel eller liknande. Detta görs i dag onsdag den 11 juli. Kommunen vet inte vad som i dagsläget orsakar dessa höga nivåer vid Notvikens badplats och avråder därför från bad där till de nya provsvaren kommer.

Kontakt:
Mia Blomberg
, miljöinspektör Luleå kommun, 0920-45 33 28
Joel Domeij, miljöinspektör Luleå kommun, 0920-45 47 60

För information om övriga badvattens provresultat:
Hemsidan för provresultat av badvattenlänk till annan webbplats

Välj andra badplatser tillsvidare:
Luleå kommun hänvisar till något annat av kommunens badlänk till annan webbplats tillsvidare.