Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå toppar listan över Sveriges starkaste politiska opinionsbildare för andra året i rad

Kommunalråden i storstäderna dominerar fortsättningsvis listan över genomslag i riksmedia. På en fjärde plats efter Göteborg, Malmö och Stockholm, hamnar Luleå och Niklas Nordström, som den starkaste politiska opinionsbildaren i norra Sverige för andra året i rad. Det visar en undersökning som Region Västerbotten låtit genomföra med Retriever.

– Niklas Nordström är en rutinerad och skicklig opinionsbildare. Han tar plats med sina erfarenheter och nätverk och är duktig på att lyfta Luleås frågor säger Thomas Hartman, chef för kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten.

– Vi vill gärna se att fler opinionsbildare från norra Sverige hämtar inspiration från Niklas Nordströms goda exempel.

I samband med seminariet ”Media i en brytningstid” i Almedalen presenterades en rykande färsk undersökning om regioners genomslag i media. Det som utmärker undersökningen är dominansen av storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm, med Luleå och Niklas Nordström på en fjärde plats. Ett positivt resultat för norra Sverige.

– Jag har under hela min tid som kommunalråd prioriterat att vara en röst för Luleå men också för norra Sverige. Idag när media är allt mer storstadsfokuserad ser jag det som en viktig uppgift att skapa nätverk och kontakter där jag tillsammans med andra kan lyfta frågor och perspektiv som är viktiga för oss. Det är en av orsakerna till att vi nu är i Almedalen, säger Niklas Nordström.

Region Västerbotten har låtit analysföretaget Retriever genomföra undersökningen, som bygger på kommunföreträdarens namn i samband med respektive företrädares ånstad eller kommun; samt rubriksökningar på Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Norra Sverige, Norrland, Stockholm.

Topp fem (antal artiklar jan-jun 2018)

Göteborgs stad

52%

Malmö stad

20%

Stockholms stad

10,2%

Luleå kommun

5,3%

Umeå kommun

3%

 

Norra Sverige

9,9%

Luleå

5,3%

Umeå

3%

Lycksele

0,5%

Örnsköldsvik

0,1%

Skellefteå

1,0%

 

Underlaget bygger på perioden januari – juni 2018. Statistiken baseras på rikstäckande medier i tryckt press, webbaserad press samt radio och TV från Retrievers Mediearkiv. Mediearkivet omfattar rikstäckande medier (lokalmedier är exkluderade) samt fackpress och tidskrifter inom samhälle, politik och media.

För mer information:

Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande, 070 – 497 36 62

Thomas Hartman, chef för kommunikation och externa relationer, Region Västerbotten, 070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se