Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen gör en Lex Maria-anmälan

Socialförvaltningen i Luleå anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sedan en patient i hemsjukvården fått fel läkemedel vilket innebar att personen fick åka till sjukhuset för behandling.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid Luleå kommun skriver i anmälan att patienten har utsatts för en vårdskada men att den har inte varit bestående. MAS konstaterar vidare att rutinerna för att ge läkemedel har inte följts.

Luleå kommun har gjort dessa åtgärder för att säkra läkemedelshanteringen:

  • Det ska alltid vara två sjuksköterskor vid besök hos patienter med omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • Läkemedel till patienter ska förberedas i ett avskilt rum från patienten.
  • Omläggningsmaterial och material för administrering ska placeras i olika lådor så sjuksköterskan hittar det som behövs inför besöket hos patienten.
  • Kassetter och pumpar ska märkas på samma sätt som slangar för att lättare kunna skilja åt dessa.

Kontakt
Katarina Morin, områdeschef Luleå kommun, 0920-45 30 00