Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rekordlåg ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten bland ungdomar i Luleå har halverats de senaste fyra åren. I januari 2014 var 10,3 procent av ungdomarna i Luleå arbetslösa, i maj 2018 var motsvarande siffra nere på 4,9 procent. Sedan 2014 har ungdomsarbetslösheten i Luleå varit konstant under riksgenomsnittet.

– Att vi fått ned ungdomsarbetslösheten så radikalt har varit möjligt tack vare det fina samarbete som vi har mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet. Med ett gemensamt fokus på jobb och tillväxt i Luleå kan vi bekämpa arbetslösheten, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Flera faktorer har påverkat att arbetslösheten bland unga i åldrarna 18–24 år gått ner. Generellt har en god konjunktur bidragit samt tillväxt inom besöksnäring och företagstjänster där många ungdomar jobbar. Men även demografin påverkar, med generationsskiften efter pensionsavgångar.

– Regeringens införande av 90-dagarsgaranti och att de inrättade en delegation för unga till arbete har varit viktiga förutsättningar för att vi kunnat nå så goda resultat i Luleå, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lenita Ericson.

Utöver samarbetet mellan Luleå kommun, arbetsförmedlingen och näringslivet har man även inom kommunen jobbat på bred front för att få unga i arbete, bland annat genom:

  • Förebyggande arbete för de mest behövande eleverna på individuella programmen
  • Anpassade studieformer på Vuxenutbildningen där unga som inte fullföljt gymnasiet får speciellt stöd
  • Uppsökande arbete mot unga som varken jobbar eller studerar, 60 procent av dem återupptog sina studier eller började arbeta.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande 072 725 10 24