Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Förslag

Luleå kommun gör ny översiktsplan

Det framtida Luleå beskrivs som fossilfritt med Luleåbor som jobbar och mår bra.

Fram till 24 september pågår ett samråd för kommunens nya översiktsplan. Den beskriver hur Luleå ska utvecklas fram till 2050. Planen har ett antal övergripande mål, exempelvis att Luleåborna har en god och jämlik hälsa och att Luleåborna har arbete. Den handlar också om hur marken och vattnet ska användas.

I stadsbygden planeras tätare bebyggelse och två nya större bostadsområden. Kommunen siktar på att Råneå, Antnäs, Bensbyn, Sunderbyn och Rutvik ska kunna växa. Norrbotniabanan med stationer i Antnäs, Kalix och Råneå finns med i planen.

- Vårt mål är ett gott liv och en god livsmiljö. Medlet är en bra ekonomi där företag växer och villkoret är att allt vi gör ryms inom ekosystemets gränser, säger Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör.

Luleåborna kan lämna synpunkter på förslaget fram till 24 september. Den som lämnar synpunkter kan tänka på att översiktsplanen beskriver den övergripande inriktningen på lång sikt.

Syftet med översiktsplanen är att nå kommunens vision att Luleå år 2050 ska vara en hållbar stad där många vill bo.

Läs förslaget och lämna synpunkter på www.lulea.se/op2019länk till annan webbplats

Illustrationer

Kontaktperson

Lena Bengtén, samhällsstrateg klimat, Luleå kommun, telefon 0920-45 32 30, e-post lena.bengten@lulea.se