Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På stan utan bil lördag 26 maj 10.00 - 15.00 Kungsgatan/Storgatan

Sommargatan invigs

På stan utan bil – är ett årligt arrangemang som genomförs i samverkan med organisationer och företag. Målet är att visa på enkelheten med att välja andra alternativ än den egna bilen vid besök i centrum. Kollektivtrafik och cykling är rekommenderade och går i direkt linje med kommunens arbete för "Hållbart Resande".länk till annan webbplats

Ett hållbart resande innebär resor som är bra för miljön, hälsan, ekonomin och samhällsutvecklingen. Det handlar om att påverka attityder och beteenden och att påverka resandet redan innan resan har börjat. Att promenera, färdas med cykel eller kollektivtrafik är att resa hållbart. Men det kan också vara planering för att resor inte behöver göras alls.

Lördag 26 maj invigs även "Sommargatan" och tanken är att ge mer plats för människan i centrum istället för bilar och parkeringsytor.
Sommargatan är öppen under perioden 26 maj - 19 augusti.

- Vi vill ge Luleåborna en känsla för hur staden kan upplevas med ett centrum som i större utsträckning präglas av grönytor, rekreation och hållbara transportval, säger Helena Lindvall.

Varmt Välkommen!

Kontakt:

Helena Lindvall projektledare Hållbart resande Luleå kommun
0920-45 38 16 eller 072 450 27 35

Mer information:
www.lulea.se/utanbillänk till annan webbplats
www.lulea.se/sommargatanlänk till annan webbplats