Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fritidsgårdarna i Luleå flyttar ut

Nu får alla ungdomar i årskurs 6 – 9 i  Luleå kommun chans att mötas och göra saker ihop på ett helt nytt sätt. Luleås fritidsgårdar flyttar ut sin verksamhet och blir en enda stor fritidsgård under fyra veckor fram till skolavslutningen.

– Vi testar ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt och har bjudit in de unga till delaktighet och medskapande även i den här verksamheten, berättar Åsa Lundmark, enhetschef Ung i Luleå.

Målet är fyra gratis aktiviteter i veckan under fyra veckor i Luleås närområden; Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Sunderbyn, Tuna och Örnäset. Alla  i årskurs 6 - 9 från hela Luleå är välkomna på aktiviteterna. Ungdomarna får åka gratis buss med Ung i Luleås personal från sin fritidsgård till området där aktiviteten anordnas.

När fritidsgårdarna nu flyttar ut stänger de sin ordinarie verksamhet tillfälligt, förutom i Råneå och på Hertsön där fritidsgårdarna har öppet som vanligt. 

Kontaktperson:
Åsa Lundmark, enhetschef Ung i Luleå 070- 289 78 91

På Ung i Luleås instagram (@ungilulea) läggs all info om aktiviteterna ut, dropin på de flesta men anmälan på vissa.