Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om du är en av de utvalda som har fått ett blått kuvert

Om vi vill kunna förbättra hälsan för människor i Luleå måste vi veta hur hälsan ser ut, säger Lenita Ericson. Men det har kommit in för få svar på enkäten Hälsa på lika villkor, som skickats ut till utvalda lulebor i ett blått kuvert.

Vi vet sedan tidigare att det finns skillnader i hur friska luleborna är, som hör ihop med var i kommunen de bor och om de har jobb eller inte. Luleå kommun strävar efter en jämlik hälsa.

Undersökningen som heter just Hälsa på lika villkorlänk till annan webbplats pågår just nu. Den är ett sätt för kommunen att få ett underlag, för att veta hur hälsan utvecklas och vilka insatser som behövs. Frågorna i enkäten handlar om att röra på sig, trygghet och att umgås med andra. Svaren kan visa om kommunen behöver prioritera insatser till vissa åldersgrupper eller vissa delar av kommunen. Som det ser ut nu kommer inte resultatet att kunna användas på det sättet. Det är för få som har svarat. Men det går fortfarande att svara och varje svar som kommer in är viktigt.

- Vi behöver veta hur hälsan ser ut bland luleborna och är angelägna om att alla som har fått hem det blå kuvertet tar chansen att berätta om sin hälsa. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi. Resultatet kommer att användas både av kommunen och andra aktörer, så att många kan jobba på rätt sätt för att luleborna ska må ännu bättre, säger kommunalråd Lenita Ericson.

Om du har fått hem det blå kuvertet kan du skicka in ditt svar på papper eller på nätet. Du är helt anonym och instruktioner för hur du gör finns i kuvertet som har skickats hem till dig.

Enkäten har skickats ut till 7 200 slumpmässigt utvalda luleåbor, kvinnor och män, mellan 16 och 84 år i olika stadsdelar och byar.

Kontaktperson: Barbro Müller, samhällsstrateg folkhälsa, Luleå kommun, 0920-45 44 54, barbro.muller@lulea.se