Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presskonferens LUPP-undersökning

Fredagen den 27 april kl. 10:30
Lokal: Kulturens Hus, Olga Bardh

Undersökningen är en omfattande enkät som innehåller ett 80-tal frågor om i stort sett alla livsområden. Den genomfördes under oktober/november 2017 i Luleå bland åk 8, år 2 gy och bland 24-åringarna. Resultatet av undersökningen är ett viktigt verktyg för att få kunskap om unga och deras levnadsvillkor i Luleå. Nu på fredag kl 10.30 presenteras resultatet och flera förvaltningar finns på plats för att berätta om hur de kommer att använda resultatet för att förbättra villkoren för unga i Luleå.

LUPP = lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Presskonferensens hållpunkter

  • 10:30 Lenita Ericson inleder
  • 10:45 Helén Wiklund-Wårell, Gabriella Sjöström samt representant från barn- och utbildningsförvaltningen.
  • 11:00 Medverkande finns tillgängliga för att besvara frågor.

Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd inleder presskonferensen. Förvaltningscheferna Helén Wiklund-Wårell, fritidsförvaltningen och Gabriella Sjöström, socialförvaltningen berättar om hur de tar tillvara LUPP-undersökningens resultat. På plats finns även Anders Wedin, rektor och Katarina Fredriksson, enhetschef från barn- och utbildningsförvaltningen.