Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Startskott för Mötesplats för unga i Luleå

Glädjande besked. Mötesplats för unga öppnar i SVT:s nuvarande lokaler på Kungsgatan i Luleå. 

Förstudier har visat att behovet av en central mötesplats i Luleå för unga/unga vuxna 16-30 år är stort. Luleå kommun vill därför erbjuda en arena för unga människors integration och sociala etablering i vuxenvärlden och i samhället. Visionen är en attraktiv mötesplats i Luleå som präglas av energi, medskapande och öppenhet. En plats där ungas delaktighet, inflytande och demokrati är en självklarhet.

- Det här är ett otroligt viktigt steg för Luleås utveckling, säger Niklas Nordström, kommunalråd. Vi ska erbjuda en arena där våra unga och unga vuxna kan mötas och utvecklas och på så sätt göra Luleå än mer attraktiv som stad att bo i och besöka.
Tillträde till de nya lokalerna blir 12 november, med invigning första kvartalet 2019.

- Härligt att dialogen om lokalerna nu är klar, säger Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden och syftar då på dialogen med Diös.

- Det känns riktigt bra att medverka till att utveckla en mötesplats för unga i Luleå. Att lokalen ligger centralt ökar tillgängligheten och skapar bättre förutsättningar för en attraktiv verksamhet, säger Johan Lång, affärschef Diös Luleå.

- Nästa steg är att fritidsförvaltningen kommer att rekrytera en ansvarig med uppdrag att planera den kommande verksamheten tillsammans med unga i Luleå, representanter från civilsamhället, andra förvaltningar och övriga intressenter, säger Inger B Larsson, fritidsnämndens ordförande.
 
Kontakt:
Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62
Inger B Larsson, ordförande fritidsnämnden, 072-726 24 63
Helén Wiklund Wårell, fritidschef, 070-386 56 08
Johan Lång, affärsområdeschef Diös, 010-470 98 00