Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressinbjudan; Öppet samråd för nationella minoriteter

Dag och tid: Onsdag den 25 april, klockan 17-19
Plats:             Sessionssalen, Stadshuset

Ett öppet samråd hålls för att fira framtagandet av barn-och utbildningsförvaltningens vision för arbetet med och för nationella minoriteter i skolan i Luleå. Syftet med mötet är också att fortsätta samtalet om Luleå kommun som förvaltningsområde och de väsentligt tvåspråkiga förskolorna i förvaltningsspråken meänkieli, samiska och finska. Alla intresserade är välkomna!

Deltar gör Carina Sammeli, barn- och utbildningsnämndens ordförande, Maarit Enbuske, skolchef, Annica Backman,verksamhetschef för förskolan, Viktoria Björklund, chef för Flerspråkscentrum samt Leena Huss, professor i minoritetspolitik.

Media hälsas välkomna!

Visionen för arbetet med och för nationella minoriteter i skolan i Luleå:

Skolan i Luleå är en nationell förebild för nationella minoriteter. Alla barn och unga inom nationella minoriteter kan, vill och vågar utveckla språk och kulturell tillhörighet i alla verksamheter. Språk och kultur ses som en tillgång för individen och för samhället.

Kontakt
Viktoria Björklund, Chef för Flerspråkcentrum, telefon: 0920-45 30 00
barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun