Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressmeddelande; Barnskötarna viktiga i Luleå kommuns förskolor

Skolverkets förslag till ny läroplan för förskolan saknar en tydlig rollbeskrivning för barnskötare. Arbetsgivaren, Luleå kommun, har därför tillsammans med fackförbundet Kommunal och Lärarförbundet tagit fram en riktlinje som gäller för Luleås förskolor, som lyfter fram behovet av båda yrkesgrupperna.

– För att visa på båda yrkesgruppernas viktighet har vi i riktlinjen försökt oss på att beskriva både förskollärarens och barnskötarens uppdrag, förklarar Annica Backman. När det gäller barnskötarens uppdrag beskriver vi det som, att tillsammans med förskollärare omsätta förskolans läroplan i praktiken och stötta barnen i deras lärande och genomföra undervisningen i förskolan.

Luleå kommun har jobbat med frågan om ansvar och roller i förskolan under flera års tid. Centralt och tillsammans i facklig samverkan samt ute i Luleås förskolor.

– Som representant för Kommunal, sektion Luleå, är jag väldigt glad över att arbetsgivaren Luleå kommun visar på vikten av att ha barnskötare anställda, säger Tobias Skogsberg, barnskötare, tillika arbetsplatsombud och skyddsombud. Kommunen har inför årets lönerevision varit modiga och satsat extra på min yrkesgrupp.

Redan nu, men inom ett par års tid, kommer Luleå kommun att behöva rekrytera fler barnskötare till förskolan. Många medarbetare går i pension och behovet är stort när det gäller nyrekrytering av såväl barnskötare som förskollärare.

– Vi behöver både yrkesutbildade barnskötare och högskoleutbildade förskollärare för att förskolans arbetslag ska kunna klara av sitt uppdrag. Från Luleås sida är vi helt säkra på att båda yrkesgrupperna behövs i framtiden. Barnskötarna är jätteviktiga, säger verksamhetschef Annica Backman. Vi jobbar även stenhårt för att intressera ungdomar i grundskolan att välja Barn- och fritidsprogrammet och få en yrkesexamen som barnskötare. Vi har gott om jobb. Det är också vägen in för arbete i förskolan och om man trivs med jobbet som barnskötare kan man också välja att senare utbilda sig till förskollärare.

Riktlinjen fastställdes 2017, med fokus på att förtydliga roller och ansvar i förskolan och de förutsättningar som de båda yrkesgrupperna behöver i sitt arbete för att skapa god kvalitet för barn och verksamhet.

Riktlinje - Roller och ansvar

Kontakt
Verksamhetschef Annica Backman, 0920 - 45 30 00