Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mikael Lekfalk, Lenita Ericson och Ulf Sköld

Samverkan för ett tryggt Luleå

Fler trafikkontroller, trygghetsvandringar och ökad polisiär närvaro på glesbygden är några av de totalt nio åtgärder som polisen och kommunen lovar att genomföra under 2018. Åtgärderna finns framtagna i 2018 års medborgarlöften som Ulf Sköld, Lenita Ericsson och Mikael Lekfalk signerat under fredagen. Parterna är eniga om vikten av samarbete kring trygghetsfrågorna.

– De gemensamma löftena sänder en signal om att vi nyttjar resurserna effektivt. Vi står oss rätt slätt själva och genom att kroka arm med andra parter blir det en symbolhandling som visar att vi tillsammans tar ansvar för samhället, säger Mikael Lekfalk kommundirektör i Luleå.

Polisen och kommunens gemensamma medborgarlöften för 2018 har fokus på att öka den upplevda tryggheten och detta innebär åtgärder som ökar trafiksäkerheten och tryggheten för cykel- och gångtrafikanter. Polisiär närvaro och synlighet i glesbygd ska öka och våld som sker i offentlig miljö ska minska genom åtgärder som minskar berusningsdrickandet.

– Det är viktigt att vi visar att vi lyssnat på medborgarna om deras upplevelse av tryggheten i Luleå. Utifrån detta har vi sedan tillsammans tagit fram löftena och utför tillsammans. Vi får så mycket större effekt av gemensamma insatser, säger Ulf Sköld chef Lokalpolisområde Luleå-Boden.

Lenita Ericson förklarar att samverkan kring trygghetsåtgärder är en grundförutsättning för att skapa ett tryggt samhälle.

– Det är en framgångsfaktor att ha en bred samverkan. Även trygghets- och folkhälsorådet är en bra plattform där vi kontinuerligt diskuterar trygghetsfrågor. Genom att samverka med andra parter kan vi utveckla rådet till att bli en ännu bättre plattform, säger Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå.

Medborgarlöftet 2018 finns här.öppnas i nytt fönster