Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Positiv dom från Mark- och miljööverdomstolen om Malmporten

Mark- och miljööverdomstolens meddelade idag sin dom gällande Havs- och vattenmyndighetens överklagande av tidigare miljödom om dumpning av muddermassor i djuphålan vid Vitfågelskär. Domstolen biföll delvis överklagandet vilket innebär att de mest förorenade muddermassorna kommer att läggas i Skvampen, området mellan Victoriahamnen och malmhamnen. Beslutet innebär att arbetet för en ny djuphamn och en fördjupad farled in till Luleå kan fortsätta.

Luleå kommun accepterar beslutet och ska analysera domen för att se vad det innebär kostnadsmässigt för projektet. Planeringen för fördjupningen av farleden in till Luleå hamn fortsätter. Tidplanen kommer att justeras då arbetet nu kan komma att genomföras under längre tid än vad som var planerat i det ursprungliga förslaget.

”Vi delar hamnens och Sjöfartsverkets bedömning om att dumpningen vid Vitfågelskär hade varit det bästa för miljön och det mest kostnadseffektiva men vi acceptera att domstolen gjort en annan bedömning. Det är mycket positivt att arbetet med att förbereda muddringen av farleden och utbyggnaden av hamnen kan fortsätta.” säger Niklas Nordström

Kontaktperson:
Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-497 36 62