Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun blir arena för nationella frågor

Under våren arrangeras två större seminarier i Luleå inom de högaktuella ämnena cybersäkerhet och hot mot förtroendevalda.
– Alla frågor måste inte diskuteras i Stockholm. Vi ska även göra Luleå till en plats för nationellt viktiga frågor, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Det pågår en urbanisering i Sverige och mycket fokus ligger på storstadsområdena. Luleå kommun arbetar aktivt för att påverka nationella beslut som rör regionen och för att lyfta fram Luleå och Norrbotten som en viktig del av Sveriges utveckling.

– Luleå är en tillväxtkommun och en motor för hela länet. För att fortsätta vara det måste vi ta plats och också synas nationellt. En del i det arbetet är att bjuda in till nationella seminarier inom aktuella ämnen, säger Niklas Nordström.

För ett år sedan arrangerade Luleå kommun ett välbesökt seminarium om hur man bygger en attraktiv stad. Vårens seminarier fokuserar på de utmaningar som digitaliseringen av samhället innebär. Det handlar dels om hur företag, myndigheter och organisationer kan skydda sig inför ökade cyberattacker och dels om hur näthoten mot förtroendevalda också är ett hot mot vår demokrati.

– Seminarierna lockar föreläsare och deltagare från andra delar av landet, vilket är mycket roligt. Vi lyfter också fram Luleå tekniska universitet som betyder mycket för utvecklingen av Luleå och länet. Samtidigt ger seminarierna oss möjlighet att kompetenshöja både vår egen organisation och andra aktörer i regionen, säger Niklas Nordström.

Kontaktperson
Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62

Fakta seminarier

Seminarium 20 april:
Cybersäkerhet – hur klarar Sverige det pågående kriget?
Digitaliseringen av samhället innebär stora möjligheter för företag, myndigheter och organisationer, men också nya hot och risker. Cyberattacker runt om i världen är redan en realitet. Vad kan vi göra för att skydda oss inför digitala hot från omvärlden? Hur ser det svenska digitala totalförsvaret ut och hur ska det kompetensförsörjas?

  • Föreläsare från bland andra Försvarsmakten, FRA, Saab, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Internetstiftelsen och Luleå tekniska universitet.
  • Arrangör: Luleå kommun tillsammans med Luleå tekniska universitet och Luleå Näringsliv
  • Mer information: www.lulea.se/cybersakerhetlänk till annan webbplats

Seminarium 30 maj: Hoten mot demokratin
Hat, hot och våld mot förtroendevalda ökar, framförallt med nätet som plattform. Vikten av att vara källkritisk har aldrig varit större. Hur rustat är vårt demokratiska system för att möta dessa utmaningar?

  • Föreläsare från SVT, Polismyndigheten, Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet och SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke via video.
  • Arrangör: Luleå kommun tillsammans med Dagens Samhälle
  • Mer information: www.lulea.se/hotenmotdemokratinlänk till annan webbplats

Den 31 maj arrangeras Fria ordets dag, där alla sjätteklassare i Luleå kommun får lära sig mer om källkritik.