Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå gymnasieskola uppmärksammas för sitt arbete för ökad närvaro

I SKL:s rapport Öppna jämförelser redovisas hur många elever som klarar examen – den så kallade genomströmningen. Luleå gymnasieskolas genomströmning ökar och nu uppmärksammar SKL de åtgärder som skolan satt in.

– Vi är långt ifrån i mål, men jag är stolt och glad över att det arbete som våra rektorer, lärare, elevhälsopersonal samt studie- och yrkesvägledare gör uppmärksammas. Det är deras insatser som gör skillnad för den enskilda eleven, säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Fler elever vid Luleå gymnasieskola klarar sin utbildning. Genomströmningen[1] ökar
från 66,8 procent år 2016 till 71,6 procent 2017. Det betyder att Luleå gymnasieskola ligger bra till i jämförelse med riket i stort när det handlar om genomströmning. Genomsnittet för riket är 64,8 procent.

Trots det borde Luleå lyckas bättre, vilket SKL:s modellberäknade värde visar. När hänsyn tas till exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, elevens kön och behov av ekonomiskt bistånd borde Luleå gymnasieskolas genomströmning vara nästan tre procentenheter högre.

Betyg över rikssnittet

När det handlar om genomsnittligt betygsvärde för eleverna presterar elever i Luleå gymnasieskola däremot så gott som förväntat och ligger över rikssnittet. Genomsnittligt
betygsmedelvärde för Luleå gymnasieskola var våren 2017 14,6 (rikssnitt 14,2). Betygsvärdet gäller dock enbart de ”genomströmmade” eleverna.

– De elever som slutför studierna i vår skola når visserligen goda studieresultat, men vi borde ”klara” fler elever genom hela gymnasiet, sammanfattar Lindbäck.

Det är anledningen till att Luleå gymnasieskola under en treårsperiod framöver fokuserar på att minska antalet avbrott via tidiga insatser vid frånvaro. Skolan satsar även på elevhälsofrämjande arbete genom en metodhandbok för mentorers samverkan med studie- och yrkesvägledning samt Elevhälsans personal. Devisen är att elever som mår bra kommer till skolan, och att den som deltar i undervisningen rimligen har större chans att klara studierna i slutändan.

Samarbete med grundskola nyckelfaktor

En nyckelfaktor för att lyckas i sina studier är även att elever får det stöd de behöver.
Därför har grund- och gymnasieskola enats om förbättrade rutiner vid
övergångar.– Elever som haft stöd eller extra anpassningar i grundskolan ska inte kunna falla mellan stolarna, säger Lindbäck och avslutar, vi har ett tydligt fokus på att utveckla samverkan med övriga skolformer. Vi från gymnasieskolan vet att en god genomströmning börjar redan i grund- eller till och med förskolan.

[1] Andelen elever av en startkull som tre år senare tar en examen eller får studiebevis om 2500 poäng. Detta oavsett program: Introduktionsprogram, yrkesprogram eller studieförberedande.

Kontakt
Gymnasiechef Eva Lindbäck, 0920 – 45 30 00

»Rapporten Öppna jämförelserlänk till annan webbplats

»Öppna jämförelser Gymnasieskolanlänk till annan webbplats