Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder

Arbetsutskottet sammanträder onsdag den 14 mars.

Arbetsutskottet behandlar bland annat fakturering av stimulansmedel inom psykisk hälsa samt ett medborgarförslag om daglig verksamhet med djur.

Ärenden till socialnämndens arbetsutskott den 14 mars

Kontakt

Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00