Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet behandlar idag 12 ärenden, bland annat kommunens årsredovisning och bokslut. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.

Tid: Måndag 12 masrs, kl. 11.30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9

Se föredragningslista