Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Migrationsverket säger nej till förvar i Råneå

Migrationsverket väljer att inte gå vidare Luleå kommuns förslag att bygga ett förvar i Råneå. Istället väljer man att utreda ett förvar på fastigheten Porsön 1:401 som ägs av Specialfastigheter.

I januari frågade Migrationsverket Luleå, Umeå och Östersunds kommuner om de hade möjlighet att bygga en anläggning för personer med ett utvisnings- eller avvisningsbeslut. Det nordligaste förvaret för personer med ett utvisnings- eller avvisningsbeslut finns idag i Gävle. Migrationsverkets vill utöka med ett förvar även i de norra delarna av Norrland med plats för cirka 40 personer. Förvaret kan få 60 till 80 anställda.

Luleå kommun lät snabbutreda frågan och föreslog en tomt i Råneå som tänkbar för en sådan anläggning. Nu tackar Migrationsverket nej till att gå vidare med kommunens förslag. Istället ska man titta närmare på en tomt på Porsön som ägs av Specialfastigheter.

– Tyvärr valde man bort det alternativ i Råneå som kommunen plockat fram och vi kan bara beklaga det, framför allt för utvecklingen i vår norra del av kommunen som prioriteras starkt. Glädjande är ändå att Luleå är fortsatt intressant för ett förvar som kan ge upp till 80 nya jobb, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Migrationsverkets beslut

Ytterligare frågor besvaras av Niklas Nordström, 070-497 36 62 eller Lenita Ericson, 072-725 10 24.