Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 8 mars åtta ärenden. Däribland fem medborgarförslag, namnsättning av parker samt ”den mystiska brandstationen”.

Bro mellan Björkskatan och Hällbacken

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget om att bygga en bro mellan Björkskatan och Hällbacken avslås. Motiveringen är att stadsbyggnadsförvaltningen ska se över hur förbindelserna mellan Hällbacken, Dalbo, Bensbyn och Björkskatan kan förbättras och föreslår därför att medborgarförslaget avslås i väntan på detta arbete.

Att förbättra möjligheterna för Luleåborna att gå, cykla och åka kollektivt är något kommunen arbetar aktivt med. För att ta ställning till om en bro ska byggas eller inte måste ytterligare utredningar göras och en ny bro måste ställas mot alternativa lösningar. Det för att avgöra vilket som är det bästa sättet att förbättra kopplingen till Björkskatan men även till övriga delar av Luleå tätort och centrum.

Namnsättning av parker

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner föreslagna namn på parker i kommunen. Totalt namnsätts 12 parker på Örnäset, Svartöstaden, Lövskatan och Skurholmen. Femöresparken, Vretkullarna, Lövskatakullen, Rosparken samt NJA-parken är några av namnen.

”Mystiska brandstationen” ska rivas

Stadsbyggnadsnämnden ska omfördela 1.2 miljoner kronor till rivning av en gammal källare, det som tidigare kallats ”den mystiska brandstationen”, under Brogatan på Skurholmen. Hela projektet beräknas kosta 1.7 miljoner kronor för genomförande av projektering, rivning, återställning av mark och gata mm. Medel föreslås tas från posten för oförutsedda utgifter.

Se alla ärenden

Kontakt:
Jesper Klefsjö, t f stadsbyggnadschef, 072-20 65 18
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99