Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun döms att betala sanktionsavgift

Förvaltningsrätten i Luleå ålägger Luleå kommun att betala en sanktionsavgift på 326 000 kronor på grund av att kommunen inte tillräckligt snabbt ordnat fram en bostad till en person med särskilda behov.

Det gick 14 månader mellan beslutet om insatsen tills dess att bostaden ordnats. Tiden mellan beslut och verkställighet, som det kallas, anses vara alldeles för lång.

Luleå kommun har uppgett att fördröjningen berott på bostadsbrist och att en bostad som motsvarar personens behov har inte funnits.

– Bostadsbristen är väl känd i Luleå men det ska inte ta 14 månader för oss att verkställa ett beslut, det är inte acceptabelt, säger Carin Johansson, tf verksamhetschef i Luleå kommun.

Enligt paragraf 22 a i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § LSS som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § LSS åläggas att betala en särskilt avgift till staten.

Luleå kommun har överklagat förvaltningsrättens beslut.

Kontakt
Carin Johansson, tf verksamhetschef Luleå kommun, 0920-45 30 00