Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturens Hus får ny RWC i huvudentrén

Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 22 februari behandlades totalt 20 punkter på dagordningen. Bland annat igångsättningstillstånd för ombyggnation av toalett till RWC

Ombyggnad av toalett i Kulturens Hus entréplan för personer med funktionsvariationer

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnation av en toalett i Kulturens Hus entréplan till en toalett för personer med funktionsvariationer som kräver mer omfattande utrustning. Beslutet grundar sig på ett medborgarförslag som kommunstyrelsen biföll hösten 2017.

Ombyggnationen planeras vara klart under hösten 2018.

 

Kontakt:
Jesper Klefsjö, tf stadsbyggnadschef, 072-20 65 18
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99