Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hot mot socialförvaltningen

Det har kommit in ett allvarligt hot mot socialförvaltningen vid Repslagargatan i Luleå.

Polisanmälan är gjord, dörrarna är låsta och vakter finns i huset. Polis är på plats för en riskbedömning av läget. All personal skickas hem.

– Vi tar det säkra före det osäkra och uppmanar all vår personal att lämna huset, säger Carin Johansson, tf verksamhetschef vid socialförvaltningen i Luleå kommun.

Kontakt
Carin Johansson, tf verksamhetschef Luleå kommun, 0920-45 30 00