Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Revisorkritik för bristande personalförsörjning

Luleå kommuns revisorer kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande personalförsörjning inom missbruksområdet. Bland annat påpekas att styrning och uppföljning inte fungerar tillfredsställande.

Revisorerna anser att personalförsörjningen ska prioriteras och är kritiska till att försörjningsstödet utreds på flera avdelningar inom socialförvaltningen vilket påverkar rättssäkerheten, kvaliteten och effektiviteten.

– Vi måste se över vår personalförsörjning och har redan startat en översyn hur vi ska säkerställa det revisorerna påtalar, säger Carin Johansson, tf verksamhetschef i Luleå kommun.

Kontakt
Carin Johansson, tf verksamhetschef Luleå kommun, 0920-45 30 00