Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bristande dokumentation i en patientjournal

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för att man vid ett vård- och omsorgsboende inte har dokumenterat tillräckligt i en patientjournal vilket kan ha bidragit till att diagnosen fördröjdes.

Socialnämnden har tidigare svarat IVO att läkare skulle ha kontaktats i ett tidigt skede och att rutinen ska ses över.

IVO har avslutat ärendet.

Kontakt
Ulla Olsson, områdeschef hälso- och sjukvård Luleå kommun, 0920-45 30 00