Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Första bygglovet inlämnat för Kronandalen

Ytterligare en milstolpe för utvecklingen av Kronanområdet är uppnådd. I somras vann detaljplanen för Kronandalen laga kraft och nu är första bygglovet för kvarteret Bärmesen, med Heimstaden som byggaktör, inlämnat för beslut i miljö- och byggnadsnämnden den 20 februari. 75 lägenheter och tio radhus planeras i kvarteret.

– Det är glädjande att byggaktörerna i etapp 1 Kronandalen är på gång med bygglov. Det är en viktig signal till Luleåborna och omgivningen att vi tror på Luleå och att Luleå växer. Det byggs bostäder på flera platser i Luleå och Kronandalen är en viktig pusselbit för att trygga bostadsförsörjningen i staden, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

På Kronan bor redan 1700 Lulebor. I och med att Kronandalen förtätas utökas stadsdelen med ytterligare 2000 bostäder i flerbostadshus och radhus. Fullt utbyggt kommer Kronan ha nära 7000 boende, innehålla ett stadsdelscentrum, skola, förskolor och vård- och omsorgsboende.

Kvarteret Bärmesen som nu väntar på bygglovsbeslut innehåller ett flerbostadshus med 75 lägenheter (1-4 r o k) och tio radhus (5 r o k), samtliga bostadsrätter. Inflyttning är planerad till sommaren 2020. Innegården rymmer en gemensamhetslokal med bastu samt ytor för lek och samvaro. Kvarteret ligger i direkt anslutning till nya Träffparken. Heimstaden och byggaktören SHH bygger ett gemensamt parkeringshus i grannkvarteret Skidåkaren.

– Det känns mycket bra att vi nu har kommit så långt att bygglovet är inskickat. Planen är att försäljning av lägenheter påbörjas så snart bygglovet är beslutat och att förberedelser för byggnation av husen startar vid halvårsskiftet, säger Jakob Fyrberg, projektutvecklingschef Heimstaden.

All infrastruktur är redo för att byggnationer i kvarteren i etapp 1 ska kunna påbörjas. På tur för inlämnande av bygglov under våren är även SHH med nära 60 bostadsrätter i kvarteret Skidåkaren och Lerstenen med drygt 90 hyreslägenheter i kvarteret Glidet. Arbetet med kvarterens och husens utformning har skett i nära samarbete mellan kommunen och byggbolagen under hela resan. Samverkan är ett signum för Kronandalen vilket kommer visa sig även i de kommande etapperna.

Fakta

  • Bygglovet har idag 13 februari behandlats av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Bygglovet är inte beslutat utan ligger för politisk behandling i miljö- och byggnadsnämnden den 20 februari.
  • Bygglovet avser ett flerbostadshus med 4 våningar och inredd vind med 75 bostadsrättslägenheter (1-4 r o k, 32-87 kvm) samt 10 bostadsrättsradhus (5 r o k, 126 kvm med orangeri 13 kvm). Gemensam innegård och gemensamhetslokal med bastu.
  • Inflyttning i kvarteret Bärmesen är planerad till sommaren 2020.

Kontaktpersoner
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, 0920-45 40 40/0920-45 30 00
Farida Jamshidi, Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, 072-535 99 65
Anja Johansson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99
Robert Eriksson, stadsplaneringschef Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 32 43
Daniel Rova, projektledare Projekt Kronan, 0920-45 37 04

Illustrationer
Kvarteret Bärmesen 1öppnas i nytt fönster
Kvarteret Bärmesen 2öppnas i nytt fönster
Kronandalen med de tre kommande kvarteren i etapp 1öppnas i nytt fönster

Mer information om projekt Kronan: www.kronanlulea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.lulea.se/kronanlänk till annan webbplats

Mer information om Heimstadens projekt Bärmesen: http://bärmesen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster