Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygghetsboende Råneå, serverhall Porsön, integration

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat om ändrad detaljplan för en serverhall, integrationsinsatser samt ett extra ärende om det planerade trygghetsboendet i Råneå.

Hyresavtal för trygghetsboende

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom ett ärende om att kommunen blockhyr lägenheter i det nya trygghetsboendet i Råneå. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna ett hyresavtal med Lulebo om att Luleå kommun hyr 23 lägenheter i trygghetsboendet. Intäkter och kostnader för lägenheterna ska inarbetas i kommande budget.

– Med beslutet säkerställer vi att Råneå utvecklas långsiktigt enligt utvecklingsplanen. Med det nya trygghetsboende finns lägenheter för äldre, det frigör hus för familjer i Råneå och är en förutsättning för att Råneå kan fortsätta växa, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Lulebo bygger 13 ettor och tio tvåor på trygghetsboendet på Skolvägen i centrala Råneå. Byggstart planeras till maj i år med inflyttning augusti 2019.

Bland andra beslut:

Ändrad detaljplan för serverhall

Ett förslag till ändrad detaljplan för ett 48 hektar stort område på Porsön ska upp till kommunfullmäktige för beslut. Det krävdes en anpassning i gällande detaljplan för att möjliggöra att den planerade tredje serverhallen kan uppföras med aktuell teknisk lösning och säkerhetsfilosofi. Området angränsar till Gammelstadsvikens naturreservat varför särskilda bestämmelser råder. T ex ska dagvattnet renas och återföras till Gammelstadsviken och avverkningar ska ske utanför fåglarnas häckningstid mellan september och mars.

Pengar till integrationsinsatser

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta två miljoner kronor i år för att främja integration. Ideella föreningar, organisationer och företag kan söka projektmedel för olika projekt där nya samverkansformer prövas för aktiviteter som bidrar till ökad förståelse och inkludering.

Ensamkommande får stanna året ut

Kommunfullmäktige föreslås förlänga beslutet om att ensamkommande unga kan stanna kvar i kommunen till slutet av året. Sedan i somras gäller att asylsökande har möjlighet att bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år för att kunna fortsätta sina gymnasiestudier.

I ett annat ärende beslutar kommunstyrelsen att Luleå kommun under 2018 tar emot ensamkommande unga från andra kommuner vid behov. Överenskommelsen gäller endast årets innevarande tilldelning.

Mer pengar till utökad skärgårdstrafik

Kommunstyrelsen beviljar att öka kommunbidraget till skärgårdstrafiken med 250 000 kronor. Orsaken är dels den ökade uppräkningen av konsumentprisindex transport, dels för att på prov utöka trafiken mellan Klubbviken och Hindersön.

Elever kan fortsätta lära sig kinesiska

Luleå kommun fortsätter som värdkommun för Luleå Konfuciusinstitutet under 2017–2022. Verksamheten organiseras under barn- och utbildningsförvaltningen. Det ska kommunstyrelsen besluta om. Luleå Konfuciusinstitut startade 2012 med syfte att underlätta studier i det kinesiska språket och den kinesiska kulturen. En utvärdering visade att Luleå kommun får ett gott värde av samarbetet, t ex genom utbildning i kinesiska och studieresor till Kina. Antalet elever som läser kinesiska har ökat från 18 stycken år 2010 till 118 elever 2016.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 070 641 55 56