Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Serverhall, integration, Konfuciusinstitutet

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 12 februari 13 ärenden, bland annat följande:

Ändrad detaljplan för serverhall

Ett förslag till ändrad detaljplan för ett 48 hektar stort område på Porsön är klar och ska upp till kommunfullmäktige för beslut. Det krävdes en anpassning i gällande detaljplan för att möjliggöra att den planerade tredje serverhallen kan uppföras med aktuell teknisk lösning och säkerhetsfilosofi.

– Det är bra att detaljplanen är färdig för beslut i kommande fullmäktige. Datalagring är en bransch med snabb utveckling och som är väldigt viktig för jobb och tillväxt i Luleå, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Området angränsar till Gammelstadsvikens naturreservat varför särskilda bestämmelser råder. T ex ska dagvattnet renas och återföras till Gammelstadsviken och avverkningar ska ske utanför fåglarnas häckningstid mellan september och mars.

Pengar till integrationsinsatser

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta två miljoner kronor i år för att främja integration. Ideella föreningar, organisationer och företag kan söka projektmedel för olika projekt där nya samverkansformer prövas och som avgränsas från ordinarie verksamhet.

– Luleå vill bli en nationell förebild inom integration. Då är det viktigt att nyanlända är delaktiga i samhället, men integration är ömsesidigt och förutsätter att man förstår varandras kulturer. Därför avsätter vi särskilda projektmedel för olika aktiviteter som bidrar till ökad förståelse och inkludering, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lenita Ericson.

Ensamkommande får stanna året ut

Arbetsmarknadsförvaltingen föreslår att kommunfullmäktige förlänger beslutet om att ensamkommande unga kan stanna kvar i kommunen till slutet av året. Sedan i somras gäller att asylsökande har möjlighet att bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år för att kunna fortsätta sina gymnasiestudier.

I ett annat ärende föreslår arbetsmarknadsförvaltingen att Luleå kommun under 2018 tar emot ensamkommande unga från andra kommuner vid behov. Överenskommelsen gäller endast årets innevarande tilldelning.

Elever kan fortsätta lära sig kinesiska

Luleå kommun ska fortsätta som värdkommun för Luleå Konfuciusinstitutet under 2017–2022. Verksamheten organiseras under barn- och utbildningsförvaltningen. Det ska kommunstyrelsen besluta om. Luleå Konfuciusinstitut startade 2012 med syfte att underlätta studier i det kinesiska språket och den kinesiska kulturen. En utvärdering visade att Luleå kommun får ett gott värde av samarbetet, t ex genom utbildning i kinesiska och studieresor till Kina. Antalet elever som läser kinesiska har ökat från 18 stycken år 2010 till 118 elever 2016.

Mer pengar till utökad skärgårdstrafik

Kommunstyrelsen ska bevilja att öka kommunbidraget till skärgårdstrafiken med 250 000 kronor. Orsaken är dels den ökade uppräkningen av konsumentprisindex transport, dels för att på prov utöka trafiken mellan Klubbviken och Hindersön.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 070 641 55 56