Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kritik i utlämnandet av handlingar

Justitieombudsmannen kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande handläggning om utlämnande av handlingar.

Det var i april år 2017 som en begäran att lämna ut handlingar kom in till socialförvaltningen.

Förvaltningen avslog begäran men meddelade inte beslutet tillräckligt snabbt vilket man måste göra enligt tryckfrihetsförordningen.

Normalt ska handlingar lämnas ut skyndsamt, samma dag eller inom några dagar. I detta fall skickades ett skriftligt beslut drygt två månader efter begäran kommit in, vilket är alldeles för sent.

– Vi tar till oss av kritiken och självfallet ska vi följa de lagar och regler som gäller för utlämnandet av handlingar, säger Pia Berglund, områdeschef vid Luleå kommun.

Justitieombudsmannen har avslutat ärendet. 

Kontakt
Pia Berglund, områdeschef, 0920-45 30 00