Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omtag i lokalfrågan för den professionella dansen

Kulturförvaltningen tackar nej till det anbud som kommit in gällande lokal för den professionella dansen. Orsaken är för höga kostnader samt den snabba utvecklingen inom dansområdet i Luleå.

Förfrågningsunderlaget om en lokal för den professionella scenkonsten dans skickades ut i november. Ett anbud kom in och nu har kulturförvaltningen beslutat att tacka nej till den erbjudna lokalen.

- Den efterfrågade ytan blir för dyr enligt anbudet, säger kulturchef Åke Broström.

Vem som kommit in med anbudet och vilken lokal det gäller ligger under upphandlingssekretess och kommer inte bli offentligt eftersom anbudet inte antas.

Lokalen skulle ha inrymt en dansscen med bland annat repetitionslokaler för den professionella dansen i Luleå.

- Vi har gjort flera stora satsningar på dansen under hösten, som verksamhetsbidrag till Exiled Dance Crew, den fria dansgruppen Dansinitiativet och ett dansresidens. Exiled huserar nu i sina nya lokaler i Södra hamn och Dansinitiativet inhyser vi i Dansmagasinet, säger Åke Broström.

Omtag från nämnden
Efter beslutet kommer nu kulturnämnden att göra ett omtag i frågan om en mötesplats för dansen i Luleå.

- Vi har säkrat första steget i dansutvecklingen genom att garantera ekonomi och verksamhetsförutsättningar för både Exiled Dance Crew och Dansinitiativet, säger Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden, och fortsätter:

- Vi har i dagsläget inte någon lokal för nästa steg i processen. Arbetet går därför vidare med att skapa en mötesplats för dansen där både scen och repetitionslokaler för det samlade danslivet kan finnas.

Kontakt:
Åke Broström, kulturchef Luleå kommun, 0920-45 35 63
Omar Jakobsson, kulturnämndens ordförande, 070-329 35 92
Emelie Nybom, vice ordförande kulturnämnden, 072-503 33 05