Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Roger Danell blir vd för Luleå kommunföretag AB

Luleå kommunföretag AB med dess dotterbolag står inför omfattande förändringar de närmaste åren som kommer att kräva mycket arbete. Därför har Roger Danell, förvaltningschef för Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning, idag utsetts till vd för bolagskoncernen.

I Luleå kommunföretag AB ingår sex helägda dotterbolag, vilka spelar en viktig roll för Luleås utveckling. För flera av bolagen väntar nya utmaningar och inriktningar.

Luleå Energi står inför viktiga vägval i samband med en förändrad energimarknad och både Luleå hamn och LLT behöver göra omfattande investeringar. Hamnen i samband med projekt Malmporten och kollektivtrafiken i samband med omställningen till hållbara drivmedel. För Lulebos del utvecklas det bostadssociala uppdraget när kommunen växer och Luleå MiljöResurs arbete blir allt viktigare för ett hållbart samhälle. Nordiskt Flygteknikcentrum behöver se över hur lönsamheten kan förbättras.

Bolagskoncernen stärks

För att stärka och stötta bolagskoncernen tillträdde Anders Sundström som ny extern ordförande vid årsskiftet och nu rekryterar kommunledningen även en ny vd.

Roger Danell är utbildad civilekonom med inriktning mot logistik och strategi och har många års erfarenhet som ledare och chef. Under en treårsperiod mellan 2011–2014 var han hamnchef i Luleå och i november 2016 återvände Roger Danell till Luleå kommun som förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen.

– Roger Danell har bred och lång erfarenhet av privata företag, kommunala bolag och kommunal verksamhet. Med sitt tydliga ledarskap, helhetstänkande och resultatfokus för Luleås bästa kommer han att bidra till kommunens utveckling på ett alldeles utmärkt sätt. Roger Danell kommer även att sitta i kommundirektörens ledningsgrupp, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Roger Danell börjar sin nya tjänst den 17 januari. Rekrytering av ny förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen startar omgående och under tiden går avdelningschef Jesper Klefsjö in som tf förvaltningschef.

Kontaktpersoner
Niklas Nordström, ordförande kommunstyrelsen, 070-497 36 62
Anders Sundström, ordförande Luleå kommunföretag AB, 070-589 19 11
Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070-650 54 10
Roger Danell, 070-265 43 01