Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Varm och torr cykel! Nu kan du parkera din cykel i Kulturens Hus parkeringshus

Nu har vi skapat en cykelparkering för dig som vill ha en varm och torr cykel under vintern. Två bilplatser i Kulturens Hus parkeringshus har gjorts om till cykelparkering.

Hänvisningsskylt parkeringshus

Luleå kommun underlättar för dig som vill cykla året om och gör det lite lättare att välja cykeln i alla väder. Önskemålet om att cyklister ska ha tillgång till en skyddad plats att parkera sin cykel framkom under höstens cykelforum.

En idé som vi givetvis ville ta till oss och som nu resulterat i att två bilplatser gjorts om till en cykelparkering i Kulturens Hus parkeringshus.

−Vi vill testa detta under vintern, sen får vi utvärdera hur det fungerat. Vår förhoppning är att dessa varma parkeringsplatser ska locka fler att prova vintercykling, säger Anja Johansson ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Parkeringen finns på det första planet man kommer till när man kommer in i parkeringshuset. Du kommer till cykelparkeringen genom att använda dörren vid sidan om bilinfarten. Direkt till höger efter rampen hittar du sedan cykelparkeringen som är gratis.

Ingång till parkeringshuset bredvid inkörningsportar för bilar

−Det känns bra att idéer som kommer fram under medborgardialoger kan omsättas i praktiken och det känns därför extra roligt att kunna erbjuda den här möjligheten för Luleås vintercyklister, säger Lenita Ericson kommunalråd.

Luleå kommun arbetar för ett hållbart resande och har i sin programförklaring om resor och transporter angett riktningen mot att underlätta smarta transportval. Det ska vara attraktivt att gå, cykla eller åka kollektivt.

En gång per mandatperiod tas en cykelplan fram med syfte att förbättra förutsättningarna för ökat cyklande. Dessutom görs varje år ett cykelbokslut för att följa upp vad som görs för att nå målen. På www.lulea.se/cyklailulealänk till annan webbplats kan du läsa både cykelplan och cykelbokslut.