Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet behandlar idag 14 ärenden, bland annat en avsiksförklaring med Jernhusen om resecentrum, detaljplan för ny brandstation och nya bostäder. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.

Tid: Måndag 15 januari, kl. 11.30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9

Se föredragningslista del 1

Del 2